Cookie beleid Excellent

De website van Excellent is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Excellent slaat weg in naar 75-jarig bestaan

Excellent slaat weg in naar 75-jarig bestaan

Toen Excellent op 21 december 2019 de viering van het 60-jarig bestaan afsloot met een spetterende feestavond, kon niemand bevroeden dat in dezelfde fase het coronavirus vanuit China overwaaide en de hele wereld in zijn greep nam. Alom moesten regeringen drastische maatregelen nemen. Het voetbal bleef niet gespaard en zo werd de competitie stilgelegd. De hoop is dat in september weer gevoetbald kan worden, maar dat is allerminst zeker. Hoe de route naar het 75-jarig bestaan er uit gaat zien is totaal onduidelijk, maar het kan zo maar zijn dat het Covid-19 virus een onbedoeld scharnierpunt wordt in de geschiedenis van Excellent. De tijd zal het leren.

Clubhistorie
Zowel bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan in 1984, het 50-jarig bestaan in 2009 als het diamanten jubileum van Excellent in 2019 werden jubileumboeken geschreven. Boekwerken met veel wapenfeiten, verhalen en anekdotes. Vele jaren – van 1982 tot 2015 - was clubblad ‘Aan de Bal’ geliefd leesvoer en nu is er veel te vinden op de website. Wanneer je diep in de historie van de club wilt duiken, doe je er goed aan om die boeken en het online nieuws eens terug te lezen. Het kan ook zijn dat je met minder genoegen neemt en dan is de navolgende beschouwing waarschijnlijk wel toereikend.

Oprichting
De aanzet tot de oprichting van Excellent vond plaats op het verjaardagsfeest van moeder Huijbers, de oma van onze huidige voorzitter Jos Rutten, op 25 mei 1959. Tijdens de borrel besloten Wim Huijbers, Tjeu Rutten en Frans Linssen gehoor te geven aan de vele noodkreten van de jeugd in Oploo om een voetbalclub op te richten. Op 21 september 1959 was het zover, 36 mensen gaven hun jawoord, waardoor Excellent een voetbalclub kreeg. Wim Huijbers werd voorzitter, Paul van de Weijer secretaris-penningmeester, terwijl Tjeu Rutten, Frans Linssen en Jan Deriet de overige bestuursposten innamen.

 

 Het oprichtingsbestuur


Als naam voor de club werd gekozen voor VIOS, geen toevalligheid, want het was dezelfde naam die een eerdere voetbalclub in Oploo had gedragen. Die oude club VIOS (Vooruitgang Is Ons Streven) had slechts een beperkte levensduur gekend, van 1945 tot 1948.
Als spoedig bleek dat de nieuwe club te weinig leden had. De KNVB was streng, want ook de naam VIOS werd niet geaccepteerd. Op zoek naar een oplossing ontdekte het bestuur dat een pas opgerichte voetbalclub in Westerbeek met hetzelfde probleem kampte. De besturen van Oploo en Westerbeek raakten in gesprek en al snel werd besloten een ‘fusie’ aan te gaan. De beide besturen werden ontbonden en er kwam een nieuw samengesteld bestuur. Voorzitter werd Jan Albers uit Westerbeek en Paul van de Weijer kwam op de post van secretaris-penningmeester. Op 21 december 1959 keurde de ledenvergadering de ‘fusie’ goed, terwijl tevens de statuten aanvaard werden. Samen brachten de dorpen 58 leden bij elkaar, en dat was voldoende voor de KNVB.

De voorganger van Excellent: VIOS

 

Het naamprobleem werd opgelost door een Belgische kruisheer. Deze geestelijke bezocht regelmatig de fietsenzaak van Frans Linssen, waar hij graag mooie verhalen pleegde te vertellen. Als stopwoord gebruikte hij dan vaak ‘excellent’, wat letterlijk voortreffelijk betekent. Dat klonk Frans Linssen wel aardig in de oren en tot verbazing van het bestuur keurde de KNVB deze naam wel goed. De club kreeg als officiële naam RK VV Excellent.
Fors was de afgelopen decennia de groei van het aantal leden, met name bij de jeugd (jongens en meisjes). Waren er bij de oprichting van Excellent in 1959 krap 50 leden, nu staat de teller op meer dan 400, waarvan ruim 160 jeugdleden (van pupillen tot junioren).

Eigen thuishaven
Excellent begon in 1959 te voetballen op een schapenwei van Sjef Vloet. Dat lag over de sloot achter de locatie waar nu Kluijtmans Witgoed is gevestigd. In seizoen 1060-1961 deed Excellent voor het eerst mee aan de competitie. Met moeite werden twee seniorenelftallen in het veld gebracht. Pas vanaf 1962-1963 kwamen daar twee juniorenploegen bij. De eerste trainer was clubman Jo Vloet en na 1963 werden trainers van buiten de club aangetrokken. De eerste ‘vreemde’ trainer werd afgescheept met een vergoeding van 2 gulden per training!
De voetbalprestaties waren in die eerste jaren nog zeer mager, maar het plezier in de sport was groot. Een groot probleem werd al snel de verhouding tussen Oploo en Westerbeek met als gevolg dat de samenwerking spaak liep. De Westerbeekse bestuursleden trokken zich terug, waarna Christ van de Cruijs voorzitter werd. Café Reijntjes (nu De Oude Heerlijkheid) werd gekozen als clubhuis, want de club had nog geen sportpark, laat staan een kantine.
Dat zou niet lang op zich laten wachten, want een stuk land aan de Van Steenhuijsstraat werd door de toenmalige gemeente Oploo c.a. bestemd als sportpark. De officiële opening vond plaats op 15 augustus 1962. Een jaar later verschenen er twee houten kleedhokken. Toen het sportpark ook nog verrijkt was met een provisorische lichtinstallatie gaf Chris van de Cruijs de voorzittershamer over aan Jo Vloet. Het sportpark zou overigens pas in 1984, bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan, de naam ‘Het Domein’ krijgen. Het smeedwerk boven de poort is van de hand van kunstsmid Juul Baltussen. 

Ontwikkeling accommodatie
Oudgedienden weten dat er sinds de opening in 1962 veel is veranderd op Het Domein. Sommigen zullen zich herinneren dat Excellent ooit een tijd niet op eigen terrein kon spelen. Dat was na het natte voorjaar van 1974, toen de Oploose velden door intensief gebruik waren veranderd in zandvlaktes. De KNVB keurde de velden af en in Stevensbeek kreeg Excellent tijdelijk ‘asiel’. In 1976 overkwam het de club nog een keer, maar toen was de lange droge zomer de aanleiding voor het afkeuren van de velden. Dat bleek een goede aanleiding om een beregeningsinstallatie aan te schaffen.
Zelfwerkzaamheid wordt bij Excellent vanaf het begin met hoofdletters geschreven. Dat was ook het geval in 1976, toen na veelvuldig verzoek van de leden nieuwe kleedruimten én een eigen kantine in gebruik werden genomen. De kantine werd vanzelfsprekend het nieuwe clubhuis.

De Rabobank als eerste sponsor (1972-1973)


In zestig jaar is er voortdurend gesleuteld aan de accommodatie. Niet alleen werd het vroegere hoofdveld verplaatst en kwam er netto één veld bij, ook de kantine en kleedruimten ondergingen meerdere verbouwingen en uitbreidingen. Hetzelfde geldt voor de verlichting van het trainingsveld, de beregeningsinstallatie en andere voorzieningen. Begin 2011 werden twee in eigen beheer gebouwde nieuwe kleedlokalen, een scheidsrechtersruimte, fysioruimte en berging in gebruik genomen. In 2017 kwamen daar twee nieuwe kleedlokalen bij en in 2019 gaven de leden ‘groen licht’ voor een rigoureuze renovatie van de kantine.
  

Zilveren Molentoernooi
De toenmalige bestuursleden Piet Bongers en Toon de Bruijn kwamen in 1970 met het voorstel om een jaarlijks voetbaltoernooi voor standaardelftallen te organiseren. De molenaarsfamilie Rutten stelde een fraaie zilveren schaalmodel van de windmolen als wisseltrofee ter beschikking. Het toernooi kreeg de toepasselijke naam Zilveren Molentoernooi. In 1970 vond de eerste editie plaats. Het werd een dure zaak voor de familie Rutten, want VCA uit Sint Agatha presteerde het om met drie achtereenvolgende overwinningen de molen definitief in bezit te nemen. Er kwam een nieuw exemplaar dat vaker van eigenaar wisselde. Piet Bongers en Toon de Bruijn mochten later, ook om andere redenen, een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.
Na tien jaar bleek de geijkte formule van het Zilveren Molentoernooi niet meer te werken, vanwege gebrek aan belangstelling bij de regionale clubs. Het was toenmalig penningmeester en latere voorzitter Ton Hubers die het uitgebluste toernooi nieuw leven wist in te blazen, door het als dorpsstratentoernooi voort te zetten. Het bleek een schot in de roos, want in 1980, bij de première deden 15 straten er aan mee. Ook deze vorm bleek geen eeuwigheidswaarde te hebben omdat steeds minder straten een team op de been konden brengen en daarom moest Excellent in 2001 het boek van het Zilveren Molentoernooi definitief sluiten.
Van een heel andere orde is natuurlijk het grootschalige internationale jeugdvoetbaltoernooi Easter Open. Niet alleen is een aantal jeugdteams van Excellent jaarlijks van de partij, ook is de voetbalclub al vele jaren een goede gastheer van de jonge voetballertjes op Het Domein.
Van een heel andere orde is natuurlijk het grootschalige internationale jeugdvoetbaltoernooi Easter Open. Niet alleen is een aantal jeugdteams van Excellent jaarlijks van de partij, ook is de voetbalclub al vele jaren een goede gastheer van de jonge voetballertjes op Het Domein.

Kampioenschappen
Het duurde lang voordat Excellent zijn eerste kampioenen kon huldigen. In 1974, toen de club 15 jaar bestond, waren er wel meteen twee kampioenselftallen met Excellent 1 en Excellent 2, getraind door de legendarische oefenmeester Herman Krabbe. En dat dubbele kampioenschap werd meer dan uitbundig gevierd. Dat gebeurde in het nieuwe clubhuis Cafetaria Ben van de Wielen (nu La Marmotte).

Het eerste kampioenschap van Excellent 1 (1973-1974)


Na het behalen van deze titels wist toenmalige secretaris Jo Goossens drie middenstanders in Oploo enthousiast te maken voor een sponsorovereenkomst: in december 1974 werden de contacten getekend met de Rabobank, Bouwbedrijf van den Braken en Installatiebedrijf Van de Weijer. Andere activiteiten die extra geld in het laatje moesten brengen waren in het begin dansavonden en fancy fairs, en later (samen met fanfare Excelsior) de befaamde kienavonden in Zaal Bardoel. Toon van Bakel en Gerrit Boeijen deden hier veel goed werk. Sponsors zouden er steeds meer komen, terwijl ook via andere wegen geld binnen werd gehaald. Zoals vroeger met de ‘Grote Club Actie’ en in 2011 nog met een zeer geslaagde ‘Dienstenveiling’.
Met de toestroom van veel jeugdleden en de betere trainingen, konden daarna ook bij de jeugd successen worden genoteerd. Het talent kwam steeds meer en beter tot ontplooiing, en dat heeft sinds de oprichting in 1959 geleid tot 59 officiële kampioensploegen, waaronder liefst 46 bij de jeugd.
Lang moest Excellent wachten tot het eerste elftal in 2000-2001 eindelijk weer eens de titel in de wacht sleepte. Na dit intens bejubelde kampioenschap in de 6e klasse werd in 2004-2005 de titel in de 5e klasse veroverd. De titels werden veroverd met een talentvolle lichting, aangevoerd door Jack de Bruijn, Coen Jans, Dennis Weemen en aanstormende talenten als Chris van Duijnhoven en Erik Hubers.

 

Coen Jans werd in 2000-2001 regiotopscorer. Hij is ook ‘eeuwig’ topscorer van Excellent 1 met 219 treffers.


Een sleutelrol was ook weggelegd voor succestrainer Henk Driessen, die de selectie zes jaar onder zijn hoede had. Na degradatie uit de 4e klasse werd Excellent onder leiding van trainer Jos van Otterdijk in 2011-2012 weer kampioen in de vijfde klasse en na een vergelijkbare heen-en-weer werd in 2014-2015 wederom de titel veroverd, met aan het roer trainer Michiel Jans. Een seizoen later in de vierde klasse werd de nacompetitie bereikt én gewonnen: de beloning was competitie in de derde klasse, uniek en ongekend voor de dorpsclub. Van Otterdijk – al weer langer actief als jeugdtrainer bij de club - was overigens zeven jaar hoofdtrainer en dat is vooralsnog onovertroffen.

Het kampioenschap van 2011-2012 kreeg extra glans met het winnen van de Bavaria bokaal.


De kampioenschappen in 2011-2012 en 2014-2015 werden bekroond met de Sluitpost trofee, een wisselprijs van nieuwsblad De Maas Driehoek. En Chris van Duijnhoven werd in 2014-2015 ook nog eens regiotopscorer met 33 doelpunten. Hij was daar in 2000-2001 voorgegaan door clubtopscorer Coen Jans (23 doelpunten) en in 2011-2012 door Rick van Koulil (17 treffers).
Een ander succes werd behaald in het toernooi om de Land van Cuijk Cup in 2006, waarin Excellent pas in de finale werd gestuit door hoofdklasser JVC Cuijk. Mede dankzij deze resultaten van het eerste elftal en grote successen bij de jeugd ontving de club in dat jaar de hoogste gemeentelijke onderscheiding, Ut Pèèrd.

Chris van Duijnhoven werd in 2014-2015 regiotopscorer en beste voetballer van de 5e klasse.

 

Damesvoetbal
Het waren overigens de dames van Excellent die de heren de weg naar het succes hadden gewezen, want Dames 1 behaalde in seizoen 1999-2000 onder trainer Frans Peters de titel in de 4e klasse en drie jaar later volgde promotie naar de 3e klasse. Zeer eervol voor de dames was het bereiken van de finale van de districtsbeker in 2013. RKSVO uit Ospel bleek in die finale te sterk. De damesafdeling van Excellent bestaat overigens al sinds 1979 en is daarmee een van de oudste florerende in de regio. Ook zijn de dames volop actief in de moderne organisatie van Oploos Oranje, zowel in het bestuur als in de diverse werkgroepen.  Het 25-jarig bestaan van de damesafdeling (en 15 jaar meisjesvoetbal) werd in 2004 onder andere herdacht met de uitgave van een jubileumboek. Daarin staat te lezen dat Excellent ook vele jaren gastheer was van een internationaal damesvoetbaltoernooi, een initiatief van toenmalig bestuurslid Gerard Heijligers. Over internationale contacten gesproken, dat was goed besteed aan Excellent 3 ofwel ’t Durd. Twee keer had het team een meer dan geslaagde uitwisseling met een voetbalclub in Tonbridge (Engeland).

FOTO_8_Dames_bereikten_finale_districtsbeker_1.JPG
Het bereiken van de finale van de districtsbeker was een zeer eervolle prestatie van de dames van Excellent. Ze ontvingen elk een medaille.

 

Feesten
Bij Excellent weten ze wat feesten is. Maar ook als er een lid of iemand die nauw met de club verbonden is ontvalt, laat Excellent zien dat het een sterke ‘familie’ is. Kampioenschappen van Excellent 1, maar ook dat van Excellent dames 1 en andere legendarische titels, staan in het ‘collectieve Oploose geheugen’. Dat geldt zeker ook voor de feesten, die vanzelfsprekend bij zo’n kampioenschap horen. Dat de club zijn vrijwilligers hoog in het vaandel heeft, wordt elk jaar waargemaakt met een kaderfeest. En natuurlijk door elk jaar iemand te onderscheiden met de eretitel clubman of clubvrouw, zoals Chris van Duijnhoven voor 2019. Tien leden van Excellent, met voorlopig als laatste Twan Thomassen, de architect van het succesvolle jeugdplan van de club, werden onderscheiden als erelid. En wat de denken van de Gouden Voetbalclub Award, een landelijke prijs die Excellent in 2012 ontving.
Mooie herinneringen hebben de oudere leden aan het zilveren jubileum in 1984, het 40-jarig bestaan (‘Excellent 40’) en het gouden jubileum in 2009, met als absoluut hoogtepunt de Koninklijke Onderscheiding van de ‘eeuwige’ jeugdtrainer Ton Hubers.

Ton Hubers ontving in 1999 een Koninklijke Onderscheiding.

Het 60-jarig bestaan in september 2019, met als motto ‘Drie dagen code oranje in Oploo’, werd niet de laatste plaats door fantastisch nazomerweer een doorslaand succes. Voor de jeugd waren er interessante clinics, voor alle titelwinnaars een ‘Kampioenenwedstrijd’, een knallend dorpsfeest met 450 (!) bezoekers, brunches en een Hollandse middag, alsook een expositie. Jens, zoon van selectiespeler Bart van Duijnhoven, mocht twee nieuwe speeltoestellen openen. Het bleef niet bij deze driedaagse want in december 2019 werd in De Oude Heerlijkheid het jaar afgesloten met een al even geslaagde clubdag met optredens van de ‘Drie vurzitters’, tonpraoter Dirk Kouwenberg, veel muziek en gezelligheid.

IMG_4578.JPG

Impressie van het knallende dorpsfeest, dat liefst 450 bezoekers naar de feesttent lokte.

 

Toekomst
De abrupte afbreking van seizoen 2019-2020 vanwege het coronavirus was erg spijtig voor Excellent 2 en dames 1 van Excellent, want beide ploegen stonden in pole-position voor het kampioenschap. En wie weet waar Excellent 1 was uitgekomen, want met slecht 3 punten achterstand op de koploper was nog alles mogelijk. Dat geldt ook voor enkele jeugdploegen, die onderweg waren naar een mooie finale van het seizoen. We zullen het nooit weten! Vast staat wel dat Excellent 1 ook in het nieuwe seizoen – als dat al doorgang vindt – wederom in de derde klasse zal aantreden.

Hoewel door het coronavirus ook de toekomst van Excellent ongewis is, stevent de club natuurlijk wel af op het volgende jubileum, het 75-jarig bestaan in 2034. In het hopelijk ‘na-corona’ tijdperk zal de prettige samenwerking met SVS en Westerbeekse Boys verder worden uitgediept. Ongetwijfeld zullen senioren- en jeugdteams ook de komende jaren de supporters blij maken met mooi voetbal en misschien wel kampioenschappen. Ook wat de accommodatie betreft heeft Excellent stevige ambities, zoals een efficiënter ingerichte kantine. Zo is en blijft het Domein een aangename thuisbasis die voor leden en supporters aanvoelt als een warm nest. Dat de bal ook hier weer snel mag rollen.

Op hoop van zegen!

Laatst bijgewerkt: 22 april 2020
Bron: Henny Lenkens

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!