Cookie beleid Excellent

De website van Excellent is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Informatieboekje v.v. Excellent

INHOUD


VOORWOORD

 1. Algemene gedragsregels
 2. Telefoonlijst
 3. Ledenadministratie
 4. Contributie
 5. Wasgeld
 6. Administratiekosten
 7. Clubeigendommen
 8. Programmapublicatie
 9. Afmelden
 10. Vervoer
 11. Kleding
 12. Blessurebehandelingen
 13. Keeperhandschoenen
 14. Ongeval tijdens training
 15.  Vertrouwenspersoon

JEUGD EXCELLENT/WESTERBEEKSEBOYS/SVS 

 1. Jeugdplan
 2. Organisatie
 3. Jeugdopleiding
 4. Aftrapbijeenkomst Leiders/Trainers
 5. Informatie en oefenstof Leiders/Trainers
 6. Wedstrijdvormen
 7. Spelregelbewijs B-spelers
 8. Trainingen
 9. Project Teamregels, 1+1=3
 10. Toeschouwers bij jeugdtrainingen en –wedstrijden
 11. Douchen 
 12. Peutergym Bewegen Met Plezier


VOORWOORD


Beste (aankomende) leden,

Wij hebben een informatie boekje samengesteld over de geldende regels en de organisatiestructuur van VV Excellent. Deze gids moet dienen als een kompas door onze vereniging, vragen over wie, wat, waar en hoe zijn hier terug te vinden.

De regels van onze vereniging zijn duidelijk weergegeven, waarin onze normen en waarden centraal staan. Verder zijn er praktische tips te vinden over waar en bij welke persoon de diverse zaken te vinden zijn. Excellent heeft vele vrijwilligers die allemaal een bepaalde verantwoordelijkheid op zich nemen en ze in deze gids terug te vinden.

Kortom een hartstikke handige gids!

Mochten er tijdens het lezen vragen bij u opkomen, schroom dan niet om contact op te nemen met de verantwoordelijke vrijwilliger of iemand van het bestuur.

Met vriendelijke groet,
Peter van den Bogaart
Voorzitter

1. ALGEMENE GEDRAGSREGELS
Voetbal is een teamsport. Waarschijnlijk is dat één van de belangrijkste redenen waarom je bent gaan voetballen. Bij een teamsport horen vanzelfsprekend teamafspraken en gedragsregels. Voor een goede onderlinge verstandhouding en teamprestatie hecht het bestuur van Excellent er veel waarde aan dat deze worden nagekomen. Niet nakomen wordt gezien als een vorm van asociaal gedrag. 

Hieronder is een aantal van de belangrijkste gedragsregels vermeld. In onze ogen, en waarschijnlijk ook in die van jou, zijn dit heel normale regels. Er zijn er nog meer, maar het gaat te ver om die allemaal op te sommen. 
Met betrekking tot de trainingen:

 • Kun je, om wat voor reden dan ook, niet trainen, meld je dan ruim voor de training af bij je trainer.
 • Zorg ervoor dat je uiterlijk op het afgesproken tijdstip aanwezig bent.
 • Tijdens de training wordt verwacht dat op een normale manier wordt deelgenomen aan de oefeningen.
 • Na de training worden de spullen gezamenlijk opgeruimd en wordt het kleedlokaal schoon achter gelaten.

Met betrekking tot de wedstrijden:

 • Kun je, om wat voor reden dan ook, niet spelen meld je dan uiterlijk op donderdag af bij je leider.
 • Weet je al eerder dat je niet kunt spelen (bijv. in geval van vakantie), geef dit dan direct door.
 • Zorg dat je uiterlijk op het afgesproken tijdstip aanwezig bent.
 • Er wordt gespeeld in eenheidstenue.
 • Na de wedstrijd worden handen geschud met scheidsrechter en tegenstander.
 • Na de wedstrijd wordt het kleedlokaal (ook bij uitwedstrijden) en de gang schoon achter gelaten.

Van de trainers en leiders wordt verwacht dat ze toezien op bovenstaande afspraken en dat, indien van toepassing, maatregelen worden genomen. Zo kunnen spelers die zich niet afmelden of te laat komen een extra reservebeurt tegemoet zien. Van alle spelers wordt ten slotte verwacht dat ze deze maatregelen gewoon accepteren.

Scheidsrechters:

Zonder scheidsrechters kunnen er geen wedstrijden gespeeld worden. De scheidsrechter coördinatoren van Sr. en jeugd zorgen ervoor dat er bij elke wedstrijd een scheidsrechter wordt aangesteld. Bij gebrek aan scheidsrechters kan er ook een beroep op jou gedaan worden.

2. TELEFOONLIJST

Algemeen:

Ballenverzorging Toon de Bruijn 0485-381908
Kantine sportpark 'Het Domein' 0485-382798
Ledenadministratie  Ton Hubers 0485-382986


Bestuur:

Voorzitter Peter van den Bogaart 06-42463379
Administratie/secretariaat Bo Jacobs 0631240546
Financiën en sponsoring Rene Verberk 0485-381378 / 06-10938714
Senioren Timo Cornelissen 06-30699018
Wedstrijdsecretariaat Senioren Bas Jaegers 06-57545104
Jeugd Twan Thomassen* 06-53508143
Nevenactiviteiten Teun van de Weijer 06-10213408
Accommodatie Mark Broeks 0630096904


Jeugdcommissies:

Kader Dorine de Bruijn 0485-384859
Meisjesvoetbal Emmy Weerts 06-52295809
Nevenactiviteiten Bianca Bongers 06-53907304
Toernooien Giel v.d. Weijer 06-30440620
Wedstrijd- en trainingscoördinatie Chris van Duijnhoven* 06-48119554
Wedstrijdsecretaris Excellent-teams Ursela Verberk 06-12541812

*Lid dagelijks bestuur jeugd

3. LEDENADMINISTRATIE

Het aan- en afmelden dient te gebeuren via de website van Excellent. Ook wanneer je stopt als voetballend lid en/of je wilt geen lid meer zijn van de KNVB, dan verzoeken wij je om dit via de website te melden. Indien spelers op het einde van het seizoen besluiten te stoppen met voetballen, dan worden deze verzocht zich vóór 1 mei af te melden bij de secretaris. Jeugdspelers zullen omstreeks maart gevraagd worden of ze doorgaan met voetballen. Daarna wordt de teamindeling gemaakt. Excellent dient namelijk vóór 15 juni de teamindeling aan de KNVB door te geven. Als gevolg van late afmeldingen moet telkens weer de teamindeling worden aangepast en de bijdrage aan de KNVB moet evengoed afgedragen worden wat dus financieel nadelig is voor de club. Wanneer je pas na 1 mei afmeldt, is Excellent genoodzaakt om de hierboven vermelde kosten door te berekenen aan de (ex-) speler (€15,=). Hiervoor ontvangt deze dan alsnog een (contributie-) factuur. Lopende het seizoen is het in principe niet mogelijk om te stoppen met voetballen, dit kan het betreffende team of de vereniging in grote problemen brengen. Lid worden van Excellent kan vanaf 4 jaar, 4-jarige mogen alleen trainen. Vanaf 5 jaar mogen leden zowel trainen als wedstrijden spelen. Bij wijzigingen van gegevens (adres, telefoon of email) dit graag doorgeven via [email protected] 

4. CONTRIBUTIE

De contributie voor het seizoen ‘23/'24 blijft gelijk aan vaststelling in de vergadering van 26 november 2023.

De contributie 2023-2024 staat weergegeven in onderstaande tabel.

Voor nieuwe jeugdleden zijn de eerste 3 maanden gratis.

Indien meerdere personen binnen een gezin lid zijn krijgt men een gezinskorting van 10%   (uitgezonderd steunende leden).

Wanneer je afmelding na 1 mei binnenkomt, is Excellent genoodzaakt om €15,00 kosten door te berekenen aan de (ex-) speler. Hiervoor ontvang je alsnog een (contributie-) factuur. Verder biedt Excellent mogelijkheden om alleen te trainen of een enkele wedstrijd te spelen, hiervoor is een maatwerk contributie berekend. Informeer hiervoor bij het bestuur.

Actieve voetballers die tijdens het seizoen lid worden van Excellent betalen per nog te spelen maand een evenredig bedrag naar gelang het aantal maanden dat het seizoen nog telt. Één tiende deel van het contributie geld per volle maand. Dit geldt ook voor steunende leden die weer gaan voetballen. Dus naar rato.
Indien een lid stopt tijdens het actieve seizoen, of gedwongen is om tijdelijk de activiteiten bij de club op te schorten, dan wordt  per geval bekeken of restitutie van de contributie kan plaatsvinden. Dit in overleg met de speler.
Spelers die 10 of meer wedstrijden niet hebben kunnen mee doen vanwege een blessure, kunnen na afloop van het seizoen een verzoek van teruggaaf van contributie indienen bij de penningmeester. 

Huidige contributie

Leeftijdscategorie

Bedrag per jaar

Mini pupillen en  O7-O11

€ 52,50

O13-O15

€ 67,50

O17-O19

€ 82,50

Senioren (inkl. 25€ wasgeld)

€ 160,00

Niet actieve (steunende)   leden

€ 25,00

Als peil(geboorte)datum geldt  1 januari van het lopende jaar

  

5. WASGELD

Voor het wassen van de tenues van de junioren en pupillen wordt meerdere malen per jaar een beroep gedaan op de ouders. 

6. ADMINISTRATIEKOSTEN

Het is mogelijk om de contributie automatisch te laten incasseren. Indien u hier niet voor kiest, wordt jaarlijks EUR 5,-- administratiekosten, naast de contributie, in rekening gebracht. Mocht u belangstelling hebben voor het betalen per automatische incasso, dan kunt u hiervoor een machtigingsformulier aanvragen bij Sandra Verberk. Mail daarvoor de volgende gegevens door via [email protected]  : achternaam, voorletters en adres van volmachtgever, IBAN-bankrekeningnummer waar de contributie van af mag worden geschreven en voor welke gezinsleden de machtiging geldt.


7. CLUBEIGENDOMMEN

Indien je nog in het bezit bent van sleutels, leidersjas en/of spelerstas en je geen leider,
trainer of speler meer dan word je dringend verzocht deze in te leveren bij de volgende
personen:

 • Sleutels: Marcel de Bruin 0485-380877 of 06-24931837
 • Leidersjas en spelerstas: Wilmi Ebben 0485-382868

Ook overige clubeigendommen (tenues, leidersmappen, e.d.) dienen aan het einde van het seizoen weer ingeleverd te worden bij VV Excellent. Je wordt hierover op het einde van het seizoen nader geïnformeerd. Voor de seniorenelftallen geldt dat de spullen uiterlijk op de laatste trainingsavond ingeleverd dienen te worden, tenzij anders vermeld.

8. PROGRAMMAPUBLICATIE

De voetbal app is voor velen het item om programma en uitslagen te vinden, maar ook zullen deze terug te vinden zijn in de Komplo (dorps journaal). Verder zijn deze publicaties en afgelastingen op onze website www.vvexcellent.nl te vinden. De afgelastingen van de senioren staan vermeld op de pagina ‘Senioren’. De afgelastingen van de junioren staan op de pagina ‘Jeugd’.

9. AFMELDEN

Indien je verhinderd bent voor een training of wedstrijd laat dit dan zo spoedig mogelijk
weten aan de betreffende trainer (bij trainingen) of aan de elftalbegeleider (bij wedstrijden). Zij kunnen dan hun programma aanpassen of eventueel voor vervangende spelers zorgen. Vergeet hierbij niet de vakanties! Voor iedereen geldt dat wanneer zij voor een wedstrijd verhinderd zijn, zij dit hun elftalbegeleider uiterlijk vóór donderdag 21.00 uur laten weten.

10. VERVOER

Voor het vervoer naar uitwedstrijden van de junioren en pupillen wordt meerdere malen per jaar een beroep gedaan op ouders/verzorgers. Als leiders zelf rijden kunnen ze aan het einde van het seizoen een kilometerdeclaratie indienen via het formulier wat te vinden is op onze website.

11. KLEDING
Er mag niet worden gerookt in Excellent tenue! 
Alle teams van Excellent worden voorzien van shirts en de meeste teams ook van broeken en kousen. Ontbrekende kleding dient door spelers zelf te worden aangeschaft. Broek en kousen zijn tegen aantrekkelijke prijzen verkrijgbaar in de kantine van Excellent. Mocht er per vergissing iets mee naar huis genomen worden, breng het dan bij de eerstvolgende gelegenheid weer mee terug. Daarnaast is het dragen van scheenbeschermers verplicht en wordt geadviseerd badslippers te dragen tijdens het verplichte douchen na afloop van trainingen en wedstrijden. 
Hopelijk ten overvloede maar ga zorgvuldig om met de ter beschikking gestelde kleding. Trainingspakken welke door de vereniging beschikbaar worden gesteld (o.a. aan trainers), zijn niet bedoeld voor eigen gebruik. Daarnaast gebruiken veel mensen tape over de kousen om hun scheenbeschermers op de plaats te houden. De kousen gaan hierdoor erg snel kapot. Hiervoor is speciale tape of zijn kousophouders te verkrijgen in de kantine.

12. BLESSUREBEHANDELINGEN

Indien je enkels wil laten intapen kan je hiervoor terecht bij Joey Weerts (06-12411952) op de donderdagen tussen 18.30 en 19.00 uur. Indien Joey verhinderd is neemt Rob Verschuren (06-48016859) deze taak over. Materiaalkosten (tape) dienen wel vergoed te worden. Eventueel kan je er ook terecht voor kleine blessure behandelingen of sportmassages. Indien je hiervan gebruik wil maken dien je van tevoren wel even te bellen zodat er afspraken gemaakt kunnen worden.

13. KEEPERHANDSCHOENEN


Elk seniorenteam kan maximaal 1 paar keeperhandschoenen per seizoen bij de club declareren. Elk junioren-/pupillenteam krijgt maximaal 1 paar keeperhandschoenen per seizoen uitgereikt door de club. Declaraties zijn niet meer mogelijk.

14. ONGEVAL TIJDENS TRAINING

Wat te doen bij een ongeval tijdens de training?

 • Een trainer dient een gsm bij zich te hebben.
 • Voor aanvang iedere training kijken welke andere aanwezige trainer evt. kan bij staan.
 • Geef duidelijke instructies aan dames/heren/meisjes/jongens wat ze moeten doen.
 • EHBO hangt aan de muur in het ballenhok. Meldt bij één van de bestuursleden als je iets gebruikt hebt, zodat dit weer aangevuld kan worden.
 • Het nummer van de kantine is 0485-382798.
 • Geef elk ongeval door bij het bestuur.
 • Breng ouders/verzorgers op de hoogte.
 • Bel 112 indien noodzakelijk, beoordeel dit ter plekke en bij twijfel altijd.

15. VERTROUWENSPERSOON

Binnen onze vereniging hechten we veel waarde aan een (sociaal) veilige omgeving. Een veilige omgeving hoort vanzelfsprekend te zijn, ook in de sportwereld. Als vereniging hebben we een verantwoordelijkheid om hier beleid op te voeren. Het een aantal jaren geleden ingezette project “Geen respect, geen winnaar” is een belangrijk onderdeel om deze veilige omgeving te realiseren. Daarnaast zijn er organisatorische afspraken die een veilige omgeving moeten ondersteunen.

Binnen een vereniging kunnen scheidingslijnen dun zijn. Bewust of onbewust kunnen er situaties ontstaan waar leden zich ongemakkelijk bij voelen. En sommige situaties zijn nu eenmaal ook moeilijk bespreekbaar; denk hierbij aan onderwerpen als pesten, seksuele intimidatie of criminaliteit. Wij hopen dat we een laagdrempelige vereniging zijn waarbij spelers, ouders en vrijwilligers de weg vinden om dergelijke ervaringen kenbaar te maken bij het bestuur of teambegeleiders. Toch zijn er situaties denkbaar dat dit als lastig ervaren kan worden. 
Hannie Bruisten (06-19656042) is, in zulke situaties,  het eerste aanspreekpunt voor iedereen met een vraag of klacht die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Ze biedt een luisterend oor en gaat met de betreffende persoon in gesprek over de mogelijke vervolgstappen. Ze probeert dus de weg naar een goede oplossing aan te geven. De vertrouwenspersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.  Hannie heeft geen  geen verbondenheid met de vereniging en bestuurders.   


JEUGD EXCELLENT/WESTERBEEKSE BOYS/SVS (update 31-10-2021)


1. JEUGDPLAN

DOEL

 • Plezier voor spelers èn vrijwilligers
 • Werving en behoud van zo veel mogelijk jeugdspelers
 • Optimale begeleiding en ontwikkelmogelijkheden

 CULTUUR

 • Geen respect, geen winnaar!
 • Veilige omgeving
 • Individuele ontwikkeling is belangrijk (kampioenschappen zijn geen doel)
 • Verbinding van leden en vrijwilligers
 • We doen het samen (vrijwilligers zijn niet zwaar belast)
 • Continu verbeteren
 • Niemand is belangrijker dan de club

OPLEIDINGSTHEMA’S

 • O7 t/m O12: basistechnieken (pingelen mag) / aanvallen en verdedigen
 • O13 t/m O19: eigen balbezit, omschakeling bij balverlies, balbezit tegenstander en omschakeling bij balverovering
 • O19: voorbereiding op senioren
 • KNVB-spelvormen

BEGELEIDING JEUGDSPELERS

 • Trainers en coaches zijn dé sleutelpersonen
 • Professionele Hoofd Opleidingen
 • Opleiding en praktijkbegeleiding trainers en coaches
 • Trainers en coaches worden maximaal ontlast en ondersteunt zodat ze zich volledig kunnen richten op begeleiding van jeugdleden
 • Gelijke kansen

SAMENSTELLING TEAMS

 • Niveauverschillen minimaliseren
 • Jongens en meisjes spelen samen


2. ORGANISATIE
De jeugdafdeling van Excellent bestaat uit de volgende commissies:

 • Commissie Wedstrijd- en trainingscoördinatie: invullen van alle randvoorwaarden voor trainingen en wedstrijden.
 • Kadercommissie: werven van leiders en trainers.
 • Commissie Nevenactiviteiten: organiseren van nevenactiviteiten voor alle jeugdteams.
 • Commissie Meisjesvoetbal: behartigt belangen van meisjesvoetbal
 • Toernooicommissie: coördineert de diverse jeugdtoernooien.

Daarnaast beschikt de jeugdafddeling over een gediplomeerde Hoofd Opleidingen die zich bezig houdt met opleiding van trainers en coaches.  Het dagelijks bestuur bestaat uit Twan Thomassen, Chris van Duijnhoven (vz commissie Wedstrijd- en trainingscoördinatie), Conny Verhoeven (namens Westerbeekse Boys) en Willem Arts en Juan Jacobs (namens SVS).

3. JEUGDOPLEIDING
De jeugdafdeling is erop gericht om haar jeugdleden een zo goed mogelijk voetbalopleiding te geven, waarbij het sociale aspect uiteraard niet uit het oog wordt verloren. De belangrijkste rol hierin spelen de trainers en leiders. Binnen de beschikbare mogelijkheden proberen we deze vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen door structuur, informatie en oefenstof aan te bieden.

Excellent streeft zo min mogelijk niveauverschil binnen elk team na, daarom is er een samenwerking bij de jeugd met Westerbeekse Boys en SVS Stevensbeek.
Na elk seizoen zal een aantal O19-spelers de overstap maken naar de senioren. In overleg met de hoofdtrainer en het bestuurslid Seniorenzaken wordt in de loop van het seizoen bepaald op welke wijze deze spelers begeleid gaan worden om deze overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen.


4. AFTRAPBIJEENKOMST LEIDERS/TRAINERS
Aan het begin van het seizoen wordt er een Aftrapbijeenkomst gehouden. In deze bijeenkomst ontvangen de leiders en trainers alle informatie om hun taak goed uit te kunnen voeren. Tevens worden de benodigde materialen uitgereikt. Voor trainers en leiders is het zeer belangrijk om hierbij aanwezig te zijn. De leiders en trainers ontvangen een uitnodiging voor deze bijeenkomst. 

5. INFORMATIE EN OEFENSTOF LEIDERS/TRAINERS

De junioren (O13 t/m O19) trainen aan de hand van de vier voetbalthema's (balbezit, omschakeling bij balverlies, balbezit tegenstander en omschakeling bij balverovering) en worden daarbij ondersteund door Hoofd Opleidingen Jos van Otterdijk. De pupillen trainen op de thema's aanvallen en verdedigen. Elke drie weken worden de leiders en trainers geinformeerd en geinstrueerd over het nieuwe thema. Er is een USB-stick beschikbaar met daarop een zeer groot aanbod aan kant en klare oefenstof (o.a. de Meulensteen-oefenstof).  

6. WEDSTRIJDVORMEN
Binnen het jeugdvoetbal kennen we de volgende wedstrijdvormen:

 • 4 tegen 4 (op verkleind veld en goals van 3x1m): O7
 • 6 tegen 6 (op verkleind veld en goals van 5x2m): O8 en O9
 • 8 tegen 8 (op half veld en goals van 5x2m): O11 en O12
 • 11 tegen 11: alle overige teams


7. SPELREGELBEWIJS B-SPELERS
Door de KNVB is het verplicht gesteld dat alle 2e jaar B-spelers het spelregelbewijs halen. Op www.voetbalmasterz.nl vind je nadere informatie en oefentoetsen. Uiteindelijk dienen alle betrokken spelers ook een eindtoets te maken en daarmee in het bezit te kommen van het spelregelbewijs. De betreffende spelers ontvangen hierover informatie vanuit de KNVB. Geen spelregelbewijs betekent niet voetballen. De invoering van het spelregelbewijs is een van de maatregelen uit het actieplan “tegen geweld, voor sportiviteit”. Uitgangspunt bij de invoering van het spelregelbewijs is dat het niet alleen gaat om het kennen van de regels, maar ook om het begrijpen, accepteren en toepassen ervan.

8. TRAININGEN

Mini-pupillen
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen van 4/5-jarigen bestaat de mogelijkheid dat er wordt gestart met een trainingsgroep. Deze groep zal dan ook op zaterdagochtend gaan trainen (en op woensdag). Op dit moment is er een trainingsgroep op woensdag.
Overige teams
Alle overige teams trainen twee keer per week
Keeperstraining
Voor alle keepers wordt keeperstraining georganiseerd.  Keepers ontvangen aan het begin van het seizoen een tegoedbon om bij SPORT 2000 in Boxmeer een paar keepershandschoenen te kopen.  Trainingstijden worden door de keeperstrainers bekend gemaakt. 
Interne 4-tegen-4 competitie
Eén trainingsavond in de maand zal een interne 4 tegen 4-competitie worden gehouden bij de O8 t/m O13. De samenstelling van de teams zijn telkens wisselend. Uiteindelijk zal er op het einde van het seizoen per leeftijdscategorie één individuele winnaar zijn.
Door de weekse oefenwedstrijden
Indien er belangstelling is voor oefenwedstrijden dan kan dit aangevraagd worden bij de wedstrijdsecretaris. 

9. PROJECT TEAMREGELS 1+1=3
Om jeugdspelers de kracht van het team bij te brengen en om pesterijen e.d. te voorkomen besteden we jaarlijks aandacht aan teambuilding en maakt elk team teamafspraken.

10. TOESCHOUWERS BIJ JEUGDTRAININGEN EN -WEDSTRIJDEN
De jeugdafdeling van Excellent is uiteraard heel blij met de belangstelling die ouders/verzorgers en andere toeschouwers tonen bij de trainingen en wedstrijden van de jongste jeugdteams. Toch willen we u graag van onderstaande op de hoogte brengen:

 • Bij de trainingen: Houd bij de trainingen ruime afstand tot het veld zodat de trainers ongeremd de trainingen kunnen verzorgen.
 • Bij de wedstrijden: Aanmoedigen bij wedstrijden van de jeugd hoort er natuurlijk bij. Bedenk wel dat het ook nadelen kan hebben. Deze willen we hier toch graag even noemen. Van de spelers wordt verwacht dat zij luisteren naar de aanwijzingen van de leiders.

Toeschouwers zijn niet op de hoogte van evt. opdrachten die spelers voor of gedurende de wedstrijd van de leiders hebben gekregen. Evt. aanwijzingen van toeschouwers kunnen tegengesteld zijn aan de opdrachten die een speler van de leiders heeft gekregen. Ook kunnen aanwijzingen van meerdere toeschouwers verschillend zijn. Dit is heel verwarrend voor de speler. Spelers moet niet alles voorgezegd worden. Spelers ontwikkelen zich door dingen zelf te ondervinden (o.a. ook door het maken van fouten). Het (blind) wegtrappen van de bal door een speler wordt vanaf de kant vaak aangemoedigd, waardoor de speler dit mogelijk steeds blijft doen. De speler leert pas voetballen als hij/zij de bal in zijn bezit probeert te krijgen/houden en/of naar een medespeler kan trappen. Vorige punt geldt ook voor de keeper en verdedigers (ook al gaat dat misschien ooit ten koste van een tegendoelpunt). Pingelen is helemaal niet erg! Zeker bij de jongste leeftijdscategorieen is pingelen toegestaan. Hiermee verkent een speler zijn grenzen. In eerste instantie gaat het om individuele ontwikkeling; samenspel komt later wel. We willen ook spelers opleiden die een tegenstander kunnen uitspelen. Bedankt voor uw begrip.

11. DOUCHEN
Douchen na de wedstrijd is verplicht vanaf de O7. Vanaf de O13-jeugd ook na de trainingen.

12. PEUTERGYM

In samenwerking met volleybalvereniging VCP biedt Excellent peutergym aan voor kinderen van 2,5 t/m 5 jaar. Onder leiding van bevoegde
en deskundige begeleiding, leren deze kinderen op een speelse manier alle basisvormen van bewegen: klimmen en klauteren, lopen, springen,
rollen, duikelen, zwaaien, balanceren, gooien (mikken) en vangen. Maar ook spelletjes, het samenwerken, en het bewegen op muziek komen aan bod. Het kind leert uitdagingen aan te gaan en krijgt zelfvertrouwen. De basis voor plezier in sporten en bewegen wordt in de vroege jaren gelegd. Vooral de variatie, de kleurrijke materialen en de manier van aanbieden zorgen ervoor dat peuters en kleuters met veel plezier enthousiast bewegen. Dit alles in een omgeving die al snel vertrouwd is en waarin het kind zich veilig voelt. Aanmelden kan via [email protected]

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!