Gedragsregels

Geen Respect, Geen Winnaar

Hierbij willen wij de jeugdleider er op wijzen dat wij het zeer belangrijk vinden dat de jeugdspelers zich aan de normen en waarden die binnen Excellent gelden houden. Het spreekt uiteraard voor zich, dat onze jeugdspelers zich aan deze afspraken dienen te houden. Het houden van toezicht hierop is één van de taken van de jeugdleider. Het geven van het goede voorbeeld door de jeugdleider is van wezenlijk belang bij het handhaven van deze gedragsregels. Ook zal de jeugdleider consequent moeten zijn, dat betekent geen onderscheid in spelers maken en altijd aangeven als iets niet goed gaat. Incidenten van ernstige aard, bij het niet naleven van de gedragsregels van Excellent, komen gelukkig niet vaak voor. Bij voorkomen, verzoeken wij de jeugdleider dit wel te melden bij de Commissie Wedstrijd- en Trainingscoördinatie.

ALGEMENE GEDRAGSREGELS VOOR LEDEN VAN EXCELLENT

Voetbal is een teamsport. Waarschijnlijk is dat één van de belangrijkste redenen waarom je bent gaan voetballen. Bij een teamsport horen vanzelfsprekend teamafspraken en gedragsregels. Voor een goede onderlinge verstandhouding en teamprestatie hecht het bestuur van Excellent er veel waarde aan dat deze worden nagekomen. Niet nakomen wordt gezien als een vorm van asociaal gedrag. Hieronder is een aantal van de belangrijkste gedragsregels vermeld. In onze ogen, en waarschijnlijk ook in die van jullie, zijn dit heel normale regels. Er zijn er nog meer, maar het voert te ver om die allemaal op te sommen. Met betrekking tot de trainingen: - kun je, om wat voor reden dan ook, niet trainen meld je dan ruim voor de training af bij je trainer.

- zorg ervoor dat je uiterlijk op het afgesproken tijdstip aanwezig bent. - tijdens de training wordt verwacht dat op een normale manier wordt deelgenomen aan de oefeningen (o.a. door het opvolgen van instructies, tonen van inzet, correct taalgebruik, tonen van respect voor de trainers en medespelers,). - na de training worden de spullen gezamenlijk opgeruimd en wordt het kleedlokaal schoon achter gelaten (tenzij er andere afspraken zijn gemaakt zorgen de laatste spelers ervoor dat het kleedlokaal netjes achter gelaten wordt). Met betrekking tot de wedstrijden: - kun je, om wat voor reden dan ook, niet spelen meld je dan uiterlijk op donderdag af bij je leider. Weet je al eerder dat je niet kunt spelen (bijv. in geval van vakantie), geef dit dan direct door. - zorg dat je uiterlijk op het afgesproken tijdstip aanwezig bent.

- er wordt gespeeld in eenheidstenue.

- Er wordt verwacht dat er op een normale manier wordt deelgenomen aan de wedstrijden (o.a. door het opvolgen van instructies, tonen van inzet, correct taalgebruik, tonen van respect voor de scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, begeleiding, tegenstanders en medespelers).

- De beslissing van de scheidsrechter telt. Tijdens de wedstrijd wordt er geen discussie gevoerd met de scheidsrechter. - na de wedstrijd worden handen geschud met scheidsrechter en tegenstander en wordt het kleedlokaal (ook bij uitwedstrijden) schoon achter gelaten door degenen die hiervoor aan de beurt zijn (zie wedstrijdschema).

Maatregelen Van de trainers en leiders wordt verwacht dat ze toezien op bovenstaande afspraken en dat, indien van toepassing, maatregelen worden genomen. Zo kunnen spelers die zich niet afmelden of te laat

komen een extra reservebeurt tegemoet zien. Van alle spelers wordt ten slotte verwacht dat ze deze maatregelen gewoon accepteren. Zo nodig wordt een voorval door de leider of trainer gemeld bij het bestuur en zal (bij jeugdspelers) evt. contact opgenomen worden met ouders. Wanneer een kind tijdens de training naar huis wordt gestuurd wegens wangedrag, neemt de trainer direct contact op met betreffende ouders.

Ernstige misdragingen in welke vorm dan ook (bijv. pesterijen, diefstal, handtastelijkheden, grof taalgebruik en verpesten van trainingen/wedstrijden) worden niet getolereerd en kan leiden tot zware sancties, waaronder schorsing.

Bovenstaande is van toepassing op alle teams; zowel senioren als jeugd.

Bestuur Excellent

Augustus 2011

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!