Taken jeugdleider

Taken jeugdleider

1.1. Richtlijnen

1.2. Wedstrijdschema, vervoer en wassen

1.3. Afmelden

1.4. Nieuwe spelers

1.5. Thuiswedstrijden

1.6. Wedstrijden algemeen

1.6.1. Wisselspelers

1.6.2. Spelerstekort

1.6.3. Wedstrijdformulier/spelerspas

1.6.5. Scheidsrechter

1.6.6. E.H.B.O.

1.6.7. Warming-up

1.6.8. Uitslag doorgeven

1.1. Richtlijnen

Hieronder volgen een aantal richtlijnen voor de jeugdleiders van Excellent.

* De jeugdleider vertegenwoordigt Excellent bij uit- en thuiswedstrijden. Wij verwachten van jou dat jij in jouw gedrag, woord en gebaar een goede vertegenwoordiger van onze vereniging bent.

* De jeugdleider ziet erop toe dat onze jeugdspelers zich aan de gemaakte afspraken houden.

* De jeugdleider stimuleert sportief en correct gedrag bij de spelers en het team.

* De jeugdleider presenteert zichzelf bij de te bezoeken vereniging en de scheidsrechter.

* De jeugdleider zorgt ervoor dat het team tijdig aanwezig is.

* De jeugdleider en de spelers schudden elkaar de hand voor en na de wedstrijd.

* Na de wedstrijd geven de jeugdleider en spelers de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechter een hand om hem te bedanken.

* De jeugdleider vertegenwoordigt ook de vereniging naar de ouders toe, hij/zij dient, indien er problemen zijn met een speler(s), dit eventueel met de ouders te bespreken en de problemen te melden bij de Commissie Wedstrijdcoördinatie of bij het Dagelijks Bestuur.

* Een jeugdleider brengt nooit de naam van de vereniging tegenover de spelers en ouders in het diskrediet. Kritiek kan men leveren bij de Commissie Wedstrijdcoördinatie of bij het Dagelijks Bestuur.

Mocht je algemene vragen hebben, dan is de Commissie Wedstrijdcoördinatie bereid om het één en ander toe te lichten. Als het gaat om voetbaltechnische hulp dan kun je terecht bij de Commissie Opleidingen.

1.2. Wedstrijdschema, vervoer en wassen

Voor de competitiestart ontvang je van de wedstrijdsecretaris het wedstrijdschema van jouw team. Op dit schema staat naast het wedstrijdprogramma, de bellijst van de spelers en de KNVB-nummers. Het is de bedoeling dat de jeugdleider op dit schema de vertrek- en aanwezigheidstijden, het rij- en wasschema verder invult. Vervolgens kan de leid(st)er dit schema aan de spelers overhandigen (per mail).

Een afspraak bij Excellent is dat indien één van de ouders leider is bij een ander jeugdteam van Excellent, zij niet ingepland worden om te rijden.

Regels die gelden t.a.v. vervoer van kinderen (bron: Veilig Verkeer Nederland):

Andermans kinderen vervoeren

Als u af en toe, voor een kort ritje, andere dan uw eigen kinderen moet vervoeren (vanaf drie jaar en kleiner dan 1,35 meter) hoeven die andere kinderen geen kinderbeveiligingsmiddel te gebruiken. Zij mogen dan alleen op de achterbank vervoerd worden en moeten de veiligheidsgordel gebruiken.

Meer kinderen dan zitplaatsen

U mag niet meer passagiers vervoeren dan er zitplaatsen (met autogordels) aanwezig zijn. Op een normale achterbank is ruimte voor maximaal drie personen.

1.3. Afmelden

Het is belangrijk dat je een goede afmeldingsprocedure afspreekt met de spelers en ouders. Dit geldt voor alle activiteiten die door Excellent worden georganiseerd. Wij adviseren om af te spreken dat men zich uiterlijk 2 dagen voor een wedstrijd afmeld, echter hoe eerder hoe beter! Ziekten en calamiteiten natuurlijk voorbehouden.

1.4. Nieuwe spelers

Ook tijdens het seizoen kunnen nieuwe spelers zich aanmelden via de website van Excellent, pagina Contact. De Commissie Wedstrijdcoördinatie zal bekijken of dat het nieuwe lid direct aan het team toegevoegd kan worden of dat er eerst een trainingsperiode wordt afgesproken. Ook zorgt de Commissie Wedstrijdsecretariaat voor een introductiebrief en het digitale informatieboekje van Excellent. Wij willen je vragen om nieuwe spelers verder de weg binnen Excellent te wijzen. Stel ze op hun gemak en maak eventueel ook een praatje met de ouders.

1.5. Thuiswedstrijden

Op zaterdag is er een zaterdagcoördinator aanwezig. De zaterdagcoördinator zorgt voor de ontvangst van de teams, de verwijzing naar de kleedlokalen en velden, en voor het evt. opruimen van goals en hoekvlaggen. Bij de elftallen vult de zaterdagcoördinator ook het DWF (Digitale Wedstrijd Formulier) mee in. Op vrijdagavond worden de velden al opgebouwd, zodat alles op zaterdag klaar staat.

De jeugdleider:

* is ook gastheer/vrouw bij de thuiswedstrijden.

* ontvangt de leiding van de tegenpartij.

* wijst indien er geen zaterdagcoördinator is de tegenpartij de weg naar de kleedkamers en het speelveld.

* is tijdig aanwezig bij thuiswedstrijden. Minimaal 35 minuten voor aanvang van de wedstrijd.

* vult op de PC in de bestuurskamer het digitale wedstrijdformulier in (m.u.v. MP, F- en E-teams).

* zorgt bij de MP voor een scheidsrechter. Bij de 7-tallen zijn nog geen assistent-scheidsrechters nodig. Vanaf de F1 wordt er door de Commissie Wedstrijdsecretariaat een scheidsrechter ingepland.

* zorgt voor de wedstrijdbal en de intrapballen.

* zorgt indien van toepassing voor het plaatsen en opruimen van de goals en hoekvlaggen.

* regelt in overleg met het kantinepersoneel de thee of ranja voor de spelers tijdens of na de wedstrijd.

* verzorgt koffie of thee voor de leiders van de tegenpartij. Deze staat klaar in de bestuurskamer (en is gratis).

* sluit de kleedlokalen tijdens en na de wedstrijd.

* regelt eventueel reserveshirts. Deze staan in ons materialenhok.

* Laatste team zorgt er voor dat de gang bij de kleedlokalen wordt uitgeveegd.

1.6. Wedstrijden algemeen

1.6.1. Wisselspelers

Iedere speler heeft recht om te voetballen, dus iedere speler dient evenveel reserve te staan. Maak voor aanvang van het seizoen hier duidelijke afspraken over. Uitzonderingen kunnen zijn:

* een disciplinaire maatregel (zie de gedragsregels)

* niet afmelden tijdens de training. Goed overleg met de trainer is een noodzaak.

* keeper

1.6.2. Spelerstekort

Komt jouw team structureel spelers tekort, neem dan contact op met de Commissie Wedstrijdcoördinatie, zodat deze naar een oplossing kan zoeken. Indien bij een elftal maar 11 spelers aanwezig zijn dient de wedstrijd toch door te gaan, dit geldt ook bij 7 spelers voor een zevental.

In andere gevallen dient men samen met de overige leiders van een jongere of dezelfde leeftijdsgroep of met de Commissie Wedstrijdcoördinatie naar een oplossing te zoeken.

1.6.3. Digitaal wedstrijdformulier/spelerspas

De jeugdleider (m.u.v. MP, F- en E-teams) zorgt gezamenlijk met de zaterdagcoördinator voor het invullen van het digitale wedstrijdformulier en heeft de spelerspassen in bezit. Vanaf het seizoen dat een speler 1-jaars D is, heeft hij/zij een spelerspas.

Het wedstrijdformulier dien je digitaal in te vullen in Sportlink, gezamenlijk met de zaterdagcoördinator, de bezoekende vereniging en de scheidsrechter. Na afloop van de wedstrijd zal de scheidsrechter gezamenlijk met de leiders het formulier akkoord geven in Sportlink.

De spelerspas is er om het deelnemen van te oude spelers te voorkomen. Dit geldt voor zowel Excellent-spelers als voor spelers van de tegenpartij. De overtredingen en boetes daarop zijn behoorlijk fors.

Wanneer een speler invalt bij een ander team, dient hij zijn spelerspas mee te hebben. Anders mag hij/zij niet meespelen.

1.6.4. Boete gele en rode kaart

Boete voor het verkrijgen van een rode kaart wordt in principe betaald door de speler. In het geval van een onredelijke rode kaart, dit ter beoordeling van de leider en een aanwezig jeugdbestuurslid, betaalt de club de boete.

1.6.5. Scheidsrechter

De leiding van het thuisspelende team zorgt voor een scheidsrechter of fluit zelf de wedstrijd. Bij thuiswedstrijden van Excellent wordt voor de teams F1, E, D, C, B en A een scheidrechter ingepland. Bij de MP fluiten de leiders zelf. De scheidsrechter controleert de spelerspassen.

1.6.6. E.H.B.O.

Bij blessures/verwondingen kan gebruik gemaakt worden van de E.H.B.O.-koffer in de gang bij de kleedlokalen. IJszakken zijn verkrijgbaar in de kantine. Bij blessures kan (na afspraak) een beroep gedaan worden op fysiotherapeut Loyd Schellekens (06-20006689).

1.6.7. Warming up

Zorg voor de wedstrijd voor een gedegen voorbereiding. Deze begint met een gezamenlijke warming-up, gevolgd door één of meerdere voetbalvormen. De keeper wordt ingespeeld door de leider.

Het is belangrijk dat de leiders aanwezig zijn bij de warming-up. Dit omdat spelers uit zichzelf vaak niet de discipline hebben om zelfstandig en een warming-up te doen.

1.6.8. Uitslag doorgeven

In de bestuurskamer ligt een overzicht waarop de uitslagen van de gespeelde wedstrijd iedere zaterdag ingevuld dient te worden. Is de kantine gesloten, stuur dan een berichtje naar de wedstrijdsecretaris.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!